Copyright 2018 -

Tord Kardefelt

Tord Kardefelt

Tord är civilekonom och har arbetat ute i industrin i 25 år, mestadels som ekonomichef/controller. Han har en nästan lika lång erfarenhet som chef/ledare. Förändringsarbete har varit en ständig följeslagare, alltifrån stora omstruktureringar till verksamhets- och processutveckling samt införande av IT-stöd i olika former.

Tord arbetar sedan millenniumskiftet som managementkonsult med organisations-, styrnings - och ledningsfrågor. Han har genomfört uppdrag inom privat och offentlig sektor.

Verksamhetsstyrning, d v s att målinrikta och samordna verksamheten i större organisationer för att säkerställa den strategiska inriktningen är ett huvudområde. Kreativitet och nytänkande samt delaktighet och kommunikation är nyckelord.
Modeller för Värdebaserad Styrning är ett specialområde, som fokuserar på skapandet av aktieägarvärde.